ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Απόφαση – σταθμός για τη θηροφυλακή

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Απόφαση – σταθμός για τη θηροφυλακή Κλιμακώνεται η μάχη κατά της λαθροθηρίας με την πρόσληψη εκατοντάδων θηροφυλάκων που θα μισθοδοτούνται και θα οργανώνονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις. Με μια «στρατιά» εκατοντάδων θηροφυλάκων, που θα μισθοδοτούνται, θα εξοπλίζονται και θα οργανώνονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις της χώρας, θα κλιμακωθεί εφεξής η μάχη κατά της λαθροθηρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με ειδική υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σ. Χατζηγάκης. Η σχετική απόφαση, που θεωρείται σταθμός στον τομέα της πάταξης της λαθροθηρίας, προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση του αριθμού των θηροφυλάκων, πέραν των σημερινών τριακοσίων, που θα συνδράμουν το έργο των δημόσιων δασοφυλάκων και θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση των κρουσμάτων λαθροθηρίας. Στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις κυνηγετικές οργανώσεις και οριστικοποιήθηκε με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Ελλάδος προβλέπεται η δημιουργία όλων των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμών (αυτοκίνητα, οπλισμός, ειδικές στολές κ.λπ.) για το νέο καθεστώς των ιδιωτικών θηροφυλάκων και προσδιορίζονται τα σύγχρονα καθήκοντά τους. Σύμφωνα με την Υ.Α., η πρόσληψή τους θα γίνεται αποκλειστικά από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες είναι συνεργαζόμενες με το υπουργείο, με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και άσκησης καθηκόντων. Ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Νικόλαος Παπαδόδημας, εξέφρασε εκ μέρους των 230.000 κυνηγών τη βαθιά ικανοποίησή τους που παρά τις δυσκολίες και τα διάφορα εμπόδια που υπήρξαν υπεγράφη μια απόφαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις εκκρεμότητες που αφορούν τη θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων. Ο κ. Χατζηγάκης τόνισε από την πλευρά του ότι «με τη λύση αυτή θα υπάρξει ένα συνταίριασμα δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, ένα συνταίριασμα το οποίο θα φέρει το κυνήγι κοντά στη φύση και τη φύση κοντά στο κυνήγι». Βάσει της απόφασης οι νεοπροσλαμβανόμενοι ιδιωτικοί φύλακες θήρας υποχρεούνται σε μηνιαία κατάρτιση (γνώση αντικειμένου – εργασία υπαίθρου) από τη δασική αρχή της έδρας τους. Κατά το διάστημα αυτό θα εργάζονται μαζί με τους δημόσιους δασοφύλακες, θα ενημερώνονται για την ισχύουσα νομοθεσία, θα παρακολουθούν και θα συνδράμουν τους ελέγχους και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων λαθροθηρίας. Επίσης θα παρακολουθούν τα σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που οργανώνονται από τις δασικές αρχές, τις κυνηγετικές οργανώσεις ή με συνεργασία αυτών. «ΕΘΝΟΣ» 10-7-2009

Advertisement
Αναρτήθηκε από: kssdiana | 08/07/2009

Για Νέους Κυνηγούς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ
 • Κατάθεση δικαιολογητικών στα γραφεία του Συλλόγου
 • Εξετάσεις για την έκδοση άδειας κυνηγίου
Στο Σύλλογο κατατίθενται τα παρακάτω :
 • Αίτηση (συμπληρώνεται στο Σύλλογο)
 • Αντίγραφο Άδειας κατοχής κυνηγ. όπλου ή Βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγ. όπλου (επικυρώνονται στο Σύλλογο) *
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 105 ( συμπληρώνεται στο Σύλλογο)
 • 1 πρόσφατη φωτογραφία

* Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει Άδεια κατοχής κυνηγ. όπλου στο όνομά του πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την Αστυνομία η οποία του επιτρέπει να κυνηγά με οποιοδήποτε όπλο, αρκεί να φέρει μαζί του την αντίστοιχη Άδεια κατοχής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαίωσης από την Αστυνομία
 • Ιατρικό Πιστοποιητικό** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία )
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά κυνηγετικού όπλου και έκδοση Άδειας κατοχής όπλου από την Αστυνομία :

Πριν την αγορά του όπλου πρέπει να εκδοθεί Άδεια αγοράς από την Αστυνομία και μετά την αγορά εκδίδεται η Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Αγορά κυνηγετικού όπλου

 • Ιατρικό Πιστοποιητικό ** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία η οποία εκδίδει άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου)

Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες
 • Άδεια αγοράς όπλου
 • Τιμολόγιο αγοράς όπλου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Αστυνομία

Σημ.: Τόσο για την έκδοση Βεβαίωσης όσο και για την Άδεια κατοχής όπλου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέρχεται στην Αστυνομική Αρχή αυτοπροσώπως.

Kατηγορίες